O NAS

Naszym celem jest niesienie skutecznej pomocy wszystkim borykającym się z problemem nierzetelnych dłużników.
Zespół Queens Windykacja składający się z prawników oraz wykwalifikowanych i
doświadczonych mediatorów skutecznie dochodzi należności swoich Klientów.

Działamy w oparciu o w pełni legalne metody oraz bazując na wieloletnim doświadczeniu naszych specjalistów. Naszą domeną jest skuteczność, szybkość i efektywność w działaniu.

Podejmujemy się z powodzeniem, realizacji nawet najtrudniejszych przypadków.

Queens Windykacja to wykwalifikowana firma windykacyjna, tworzona przez zespół prawników i negocjatorów działających od lat na rynku windykacji należności. Realizujemy działania w modelu inkaso, przejmując na czas procesu windykacyjnego, należność Klienta, doprowadzając w maksymalnie krótkim okresie do jej całkowitej spłaty po stronie dłużnika.

Co nas wyróżnia spośród szeregu firm windykacyjnych

 •  Wysoka skuteczność
 •  Bezpłatna analiza sprawy i wycena oraz jasne warunki współpracy
 •  Maksymalnie skrócony czas na negocjacje vs. szybka windykacja długu
 •  Otwartość w kontakcie i transparentność przebiegu sprawy

Naszym celem jest niesienie skutecznej pomocy wszystkim borykającym się z problemem nierzetelnych dłużników.
Zespół Queens Windykacja składający się z prawników oraz wykwalifikowanych i
doświadczonych mediatorów skutecznie dochodzi należności swoich Klientów.

Działamy w oparciu o w pełni legalne metody oraz bazując na wieloletnim doświadczeniu naszych specjalistów. Naszą domeną jest skuteczność, szybkość i efektywność w działaniu.

Podejmujemy się z powodzeniem, realizacji nawet najtrudniejszych przypadków.

Queens Windykacja to wykwalifikowana firma windykacyjna, tworzona przez zespół
prawników i negocjatorów działających od lat na rynku windykacji należności. Realizujemy działania w modelu inkaso, przejmując na czas procesu windykacyjnego, należność Klienta, doprowadzając w maksymalnie krótkim okresie do jej całkowitej spłaty po stronie dłużnika.

Co nas wyróżnia spośród szeregu firm windykacyjnych

 •  Wysoka skuteczność
 •  Bezpłatna analiza sprawy i wycena oraz jasne warunki współpracy
 •  Maksymalnie skrócony czas na negocjacje vs. szybka windykacja długu
 •  Otwartość w kontakcie i transparentność przebiegu sprawy

QUEEN'S WINDYKACJA

SZYBKOŚĆ W DZIAŁANIU

BEZPŁATNA ANALIZA PRAWNA

SKUTECZNOŚĆ

MAX 7 DNI NA NEGOCJACJE

SPRAWDZONE INSTRUMENTY

JASNE WARUNKI WSPÓŁPRACY

ZAKUP WIERZYTELNOŚCI

W ramach świadczonych usług windykacyjnych oferujemy zakup wierzytelności. Skupujemy należności handlowe oraz noty odsetkowe. Zgłoszenie należności nie wiąże się z opłatami i nie skutkuje zobowiązaniem klienta do podpisania umowy.

Zanim transakcja dojdzie do skutku, dokonujemy dokładnej, bezpłatnej analizy sytuacji, weryfikujemy dłużnika oraz przygotowujemy wycenę usługi. Odkupienie wierzytelności kierujemy zarówno do podmiotów gospodarczych, jak i do osób prywatnych.

Wykup wierzytelności niesie za sobą szereg korzyści. Przede wszystkim jest to oszczędność czasu i nerwów. Sprzedając dług naszej firmie, nie muszą Państwo dłużej martwić się o to, jak odzyskać należności od nierzetelnego klienta czy kontrahenta. Po sfinalizowaniu transakcji od razu dokonujemy wpłaty środków na konto Klienta.

SKUTECZNA WINDYKACJA

Windykacja wszelkich możliwych należności

Firma windykacyjna Queens Windykacja podejmuje się windykacji wszelkich możliwych należności.

W większości przypadków działamy na zadzie powierniczego przelewu wierzytelności (tzw. Inkaso) polegającego na przeniesieniu wierzytelności wyłącznie na czas windykacji na Spółkę.
Główną zaletami są powierzenie procesu windykacji profesjonalistom, ograniczenie Twojego udziału do minimum, oszczędność Twojego czasu oraz minimalizacja kosztów.

Model Inkaso jest w pełni korzystny dla Klienta, ponieważ zakłada całość działań związanych z windykacją po stronie firmy windykacyjnej.
To znaczy, że zebranie dokumentów, kontakt z dłużnikiem, pozew do sądu, złożenie wszelkich koniecznych pism procesowych oraz kontrola przebiegu procesu leżą po stronie firmy windykacyjnej.
Koszty ponoszone przez wierzyciela są minimalne z uwagi na fakt, że rozliczenie odbywa się na podstawie prowizji od ściągniętych należności z dłużnika.
Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z procesem windykacji.

Egzekucja należności z ustanowionych zabezpieczeń

Queens Windykacja zajmuje się także egzekwowaniem należności z ustanowionych przez dłużników zabezpieczeń, w szczególności takich jak: poręczenia, weksle, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowej, oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, przelewy wierzytelności, zastawy, zastawy rejestrowe i hipoteki umowne.

Egzekucja należności wynikających z umów dot. obligacji i papierów wartościowych

Queens Windykacja dochodzi należności z tytułu nabytych obligacji i innych papierów wartościowych, a także ze wszelkich oferowanych na rynku produktów inwestycyjnych.

Sprawy dot. wierzytelności Spółek z o.o. i egzekwowanie należności z majątku Członków Zarządu.

W przypadku bezskutecznej egzekucji z majątku dłużnika – spółki z o.o. pomagamy dochodzić należności od członków zarządu.

Windykacja należności z pożyczek prywatnych

W obszarze działalności Kancelarii, mieści się windykacja pożyczek prywatnych, udzielanych między osobami fizycznymi. Oferujemy pomoc w odzyskaniu należności, także w przypadku braku umowy w formie pisemnej. Skuteczne działania windykacyjne opierają się na:
    1. Mediacji z dłużnikami
    2. Czynnościach przedprocesowych
    3. Reprezentacji w postępowaniu sądowym lub egzekucyjnym

Windykacja należności z umów dot. robót budowlanych

Kancelaria świadczy pomoc w zakresie windykacji należności z umów o roboty budowlane. Problem dotyczy m.in. inwestorów, podwykonawców oraz naczelnych wykonawców. Konflikt związany z rozliczaniem należności jest częstym zjawiskiem w czasie procesu inwestycyjnego. Większość roszczeń z umów o roboty budowalne wymaga skierowania na drogę sądową. Proces sądowy z reguły jest skomplikowany. Warto poprzeć postępowanie windykacji, korzystając z pomocy profesjonalistów, którzy posiadają wieloletnie, poparte sukcesami doświadczenie. Nasza Firma oferuje pomoc w dochodzeniu wierzytelności na zasadzie odpowiedzialności solidarnej inwestora i naczelnego wykonawcy. Stosujemy kary umowne, za nieterminowe lub nieprawidłowe wykonanie umowy.

Windykacja należności związanych z prawem pracy

Kancelaria wykonuje wszelkie czynności formalnoprawne związane z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procesu. Prawnicy prowadzą doradztwo w zakresie windykacji związanej ze stosunkiem pracy. Biorą udział w negocjacjach oraz sporach sądowych pomiędzy stronami stosunku pracy. Zapewniają klientom profesjonalną reprezentację w procesie, do czasu uzyskania nakazu zapłaty.

BEZPŁATNA ANALIZA WIERZYTELNOŚCI

Na czym polega analiza sprawy?

To proces polegający na analizie dokumentów w celu zbadania zasadności i wysokości roszczeń, a także ustalenia terminu ich przedawnienia oraz zbadaniu zasadności wierzytelności i prawidłowości ustanowienia jej zabezpieczeń.

W ramach analizy uzyskujemy podstawowe informacje o dłużniku i jego sytuacji prawno-finansowej.
To na tym etapie następuje ocena poziomu skomplikowania sprawy oraz jej wycena.

  KONTAKT

  Queen's Windykacja

  ul. Z. Słomińskiego 19/519
  00-195 Warszawa

  E-Mail

  windykacja@queenscapital.pl

  Telefon

  +48 574 874 712

  Queens Capital Investment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Słomińskiego 19/519 00-195 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st . Warszawy w Warszawie pod numerem KRS: 0000827267, NIP: 5272920295, REGON: 385512799, o kapitale zakładowym w wysokości: 360.000 złotych.