You are currently viewing Co może zostać zajęte na poczet długów?

Co może zostać zajęte na poczet długów?

Komornik jest funkcjonariuszem państwowym, jego uprawnienia są szersze od możliwości windykatora. Zajęcie komornicze powinno stanowić ostateczność w działaniu windykacyjnym, jednak w wielu przypadkach jego uniknięcie jest niemożliwe. 

Co może zająć komornik?

 • Wynagrodzenie za pracę lub z umów cywilno – prawnych – kwota która może być zajęta przez komornika, jest uzależniona od rodzaju dochodów. W przypadku umowy o pracę, zajęciu podlega połowa wynagrodzenia. Jednak wynagrodzenie minimalne podlega ochronie i nie może być poddane egzekucji. W rodzaju zadłużenia alimentacyjnego, zajęciu podlega 3/5 wynagrodzenia z umowy o prace, w tym przypadku wynagrodzenie minimalne nie jest chronione. Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia lub o dzieło, może być zajęte w całości. Jeśli jest to jedyny dochód utrzymania dłużnika, ten może starać się o ochronę wynagrodzenia, analogiczną do przypadku umowy o pracę.
 • Środki z rachunku bankowego – zajęte zostaną nie tylko obecne środki na koncie lub kontach dłużnika, ale również przyszłe które dopiero wpłyną. Środki trafiają na konto komornika. Komornik nie może zająć wszystkich środków, z konta dłużnika. Kwota wolna od zajęcia stanowi równowartość 75 % minimalnego wynagrodzenia o pracę. 
 • Nieruchomości – po złożeniu wniosku do księgi wieczystej, komornik sporządza opis i szacuje wartość nieruchomości. W ostatecznym etapie nieruchomość jest poddawana licytacji. 
 • Ruchomości – podczas zajmowania ruchomości, komornik przygotowuje protokół zajęcia. Oznacza przedmioty objęte egzekucją, które będą sprzedane podczas licytacji komorniczej.
 • Emeryturę i rentę – komornik może zająć 25% świadczenia
 • Inne wierzytelności i prawa majątkowe tj. akcje i udziały

Czego nie może zająć komornik?

 • Zasiłków pielęgnacyjnych
 • Alimentów
 • Świadczeń z programu 500+
 • Rent dla sierot
 • Zasiłków socjalnych
 • Zasiłków macierzyńskich i ojcowskich
 • Przedmiotów osobistych