You are currently viewing Kilka słów o wezwaniu do zapłaty.

Wezwanie do zapłaty

Wezwanie do zapłaty to jedno z podstawowych działań egzekwowania długu. Poprawność jego treści, formy oraz struktury może przyczynić się do wzrostu skuteczności i wywrzeć wyczekiwany skutek na dłużnika.

Czym jest wezwanie do zapłaty?

Wezwanie do zapłaty to pismo kierowane do dłużnika. Dokument sporządza wierzyciel lub jego reprezentant. Pismo tworzone jest w celu upomnienia o konieczności zapłaty. To jedno z polubownych działań windykacyjnych, przed wystąpieniem na drogę sądową.

Poza prawidłową treścią kluczową funkcję ma forma przekazania oraz podmiot przekazujący.

Oddając sprawę windykacji w ręce specjalistów, mamy gwarancję wysokiej skuteczności oraz efektownych działań. W zakresie firmy windykacyjnej są wszystkie niezbędne czynności,  w tym sporządzenie wezwania oraz jego wysyłka. Działania wierzyciela opierają się wyłącznie na podjęciu decyzji o współpracy oraz zebraniu dokumentacji.

Jeśli jednak zdecydujemy się na działania we własnym zakresie, należy wnikliwie zaznajomić się z etapami tworzenia wezwania. 

Jakie dokumenty są potrzebne do wezwania o zapłatę?

Zebranie dokumentacji to niezbędny element w procesie windykacji. Uwierzytelnienie wystąpienia długu oraz potwierdzenie jego wysokości. Decydując się na współpracę ze specjalistyczną firmą, otrzymujemy spis potrzebnych dokumentów, które należy przygotować.

Niezbędne w przypadku samodzielnego tworzenia wezwania do zapłaty, będą dokumenty takie jak: zaakceptowane przez dłużnika faktury VAT, podpisane przez dłużnika umowy, rachunki oraz historia korespondencji mająca wpływ na zadłużenie.

Co powinno zawierać wezwanie do zapłaty?

Wezwanie do zapłaty to stosunkowo prosty dokument. Przy samodzielnym sporządzaniu pisma, można posiłkować się wzorami dokumentów, które są dostępne w sieci. Nie ma jednego, ogólnie przyjętego wzoru dokumentu, niemniej, jednak wezwanie do zapłaty powinno zawierać następujące treści:

  • Datę i miejsce sporządzenia dokumentu
  • Dane wierzyciela i dłużnika
  • Lista zadłużeń, ze wskazaniem, z czego wynikają np. nieuregulowana faktura, umowa
  • Kwotę długu (z odsetkami)
  • Określony termin płatności
  • Numer konta bankowego wierzyciela
  • Podpis wierzyciela lub innej osoby uprawnionej
  • Informacja o konsekwencjach, w przypadku braku wpłaty

Jak wysłać wezwanie do zapłaty?

Dokument najlepiej wysłać w klasycznej, papierowej formie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Warto zachować potwierdzenie nadania, które przyda się w ewentualnym sporze sądowym oraz kopie dokumentu.  

Czy warto skorzystać z usług firmy windykacyjnej?

Mimo że sporządzenie wezwania do zapłaty nie jest skomplikowane, wart skorzystać z usług firmy windykacyjnej. To przede wszystkim odpowiednia umiejętność wywarcia presji, poprzez dobrze sporządzone wezwanie, okraszone pieczęcią firmy windykacyjnej, wpływa motywująco na dłużnika. Doświadczenie po stronie profesjonalistów usprawnia windykację na każdym jej etapie.

Jeśli chcesz zgłosić swoją sprawę do bezpłatnej analizy kliknij tutaj.